3Dimensies
Schellerpad 28
8017 AM Zwolle
info@3dimensies.nl
06 - 242 354 62

KvK 08181097

Privacy statement

Projectplannen

3Dimensies is gespecialiseerd in het ontwikkelen van geothermie in een bestuurlijke omgeving en in duurzaam gebruik van de ondergrond. Daarbinnen wordt gewerkt aan een breed pallet van producten en diensten.

3Dimensies werkt als zelfstandig adviseur,maar ook in samenwerkingsverbanden met andere partijen. Samenwerking en daarmee meerwaardecreatie staat hoog in het vaandel! Mijn grote netwerk bij rijk, provincies, gemeenten, kennisinstituten en adviesbureau’s is hiervoor een goede basis!

ontwikkelen geothermie in een bestuurlijke omgeving:

proces- en projectmanagement;

beleidsontwikkeling en advies;

haalbaarheids onderzoeken;

duurzaam gebruik van de ondergrond:

beleidsontwikkeling, advies en implementatie;

ontwikkeling van ondergrondprogramma binnen de omgevingswet;

gebiedsgericht grondwaterbeheer;

toepassen bodemenergie;

gebiedsplannen ondergrond;

organisatie en financierings concepten ondergrond;

onderhandelingen en contractering afkoop grondwaterverontreiniging;

(europese) subsidietrajecten;

organisatie van kennis- en inspiratiebijeenkomsten;

 

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen? Bel of mail voor een afspraak.